Phương pháp “dạy học tích cực"
Đăng lúc: 2019-07-02 09:36:31
Lượt xem: 508
Bình luận: 0
Danh mục: Tin tức
Phương pháp “dạy học tích cực"
Đăng lúc: 13:30 - 24/4/2019
Lượt xem: 2000
Bình luận: 0
Danh mục: Du học Châu Âu
Chia sẻ

Phương pháp dạy học tích cực là gì?

Định hướng đổi mới phương pháp dạy học:

Thế nào là tính tích cực học tập?

Phương pháp dạy học tích cực

Dạy và học không qua tổ chức các hoạt động học tập của học sinh

Dạy và học chú trọng rèn luyện phương pháp tự học

Tăng cường học tập cá thể, phối hợp với học tập hợp tác.


Đội ngũ giáo viên